Các kênh thông tin hỗ trợ hội thảo trực tuyến trên K12Online

1. Kênh thông tin chính thức

- Các đơn vị cập nhật các thông tin mới nhất về lịch sự kiện, thông báo hoặc các thông tin quan trọng khác tại địa chỉ: http://webinar.k12online.vn

- Hướng dẫn sử dụng: http://webinar.k12online.vn/huong-dan

 

2. Kênh thông tin hỗ trợ về tài khoản, đăng nhập

- Nhân viên Viettel tỉnh/tp: xem danh sách từng tỉnh tại địa chỉ:

http://webinar.k12online.vn/huong-dan/danh-sach-nhan-su-viettel-63-tinh.html

- Tổng đài: 18008000, nhánh 2:

+ Phạm vi hỗ trợ: Hỗ trợ tài khoản và đăng nhập hệ thống tập huấn sách giáo khoa mới

+ Thời gian làm việc: từ 07h00-22h00 hàng ngày

+ Nội dung khi gọi lên: Vui lòng nói rõ yêu cầu hỗ trợ về tài khoản, đăng nhập chương trình tập huấn Sách giáo khoa mới để tổng đài chuyển đúng đầu mối hỗ trợ.