Hướng dẫn đăng nhập hệ thống K12Online

Bước 1: Các Sở/Phòng/trường (sau đây gọi tắt là “đơn vị”) truy cập vào địa chỉ:

http://webinar.k12online.vn

Bước 2: Tại trang chủ, click vào biểu tượng Đăng nhập.

Bước 3: Nhập tài khoản và mật khẩu đã được cấp tại ô tài khoản và mật khẩu. Sau đó, nhấn Đăng nhập để đăng nhập vào hệ thống K12Online.

Graphical user interface  Description automatically generated

Lưu ý:

  1. Tài khoản Sở/Phòng sẽ có định dạng do Viettel cung cấp;
  2. Tài khoản trường sẽ có định dạng chính là mã trường.
  3. Với các đơn vị đang sử dụng các hệ thống K12Online/Tập huấn Giáo viên ETEP thì chính là mật khẩu lâu nay các đơn vị đang sử dụng.
  4. Với các đơn vị chưa sử dụng K12Online/Tập huấn Giáo viên ETEP thì liên hệ Viettel tỉnh/tp hoặc tổng đài để được cung cấp tài khoản và mật khẩu.