Hướng dẫn tra cứu lịch hội thảo trên K12Online

Bước 1: Tại trang chủ http://webinar.k12online.vn (Lưu ý: Sở/Phòng/trường vào đúng link này), chọn Đăng nhập => Đơn vị đăng nhập vào hệ thống.

Bước 2: Tại menu Lịch sự kiện => Các đơn vị có thể chủ động xem lịch hội thảo trực tuyến mà đơn vị được mời tham gia.

Lưu ý: Nhấn nút mũi tên sang trái/phải (ở phía dưới dòng chữ Lịch hội nghị trực tuyến) để sang tuần trước đó hoặc tuần kế tiếp


 

Ghi chú:

1. Tính năng này giúp các đơn vị có thể chủ động theo dõi lịch trình và thời gian chi tiết của từng hội thảo. 

2. Với những các đơn vị không thể cài đặt ứng dụng K12Online theo hướng dẫn, có thể vào tham gia hội thảo trực tuyến ngay trên trình duyệt Google Chrome (phiên bản 88 trở lên) bằng cách click vào tên của hội nghị ở trong lịch sự kiện để tham gia. Tuy nhiên, khi tham gia trên web thì chất lượng và trải nghiệm sẽ không bằng trên ứng dụng K12Online cài đặt riêng trên máy tính.